DSCF5853


 


Godkända skinn!


BSCI och REACH tryggar verksamheten.

Produktionsenheten är BSCI-reviderad (The Business Social Compliance Initiative).
 BSCI säkerställer bl.a. följande:

  • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar respekteras.
  • Ingen diskriminering förekommer.
  • Barnarbete är förbjudet.
  • Lagliga löner enligt branschstandard betalas ut.
  • Antalet arbetstimmar följer nationell lagstiftning.
  • Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder förekommer.
  • Arbetsplatsen är säker och hälsosam.
  • Miljön respekteras.
  • Det finns en policy för socialt ansvar.
  • Det finns en policy mot mutor och korruption.
Ett eller flera prov tas alltid fram när en ny modell skapas

En gemensam uppförandekod.

BSCI är ett initiativ för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i sina globala leverantörskedjor. BSCI sammanför hundratals företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja.

BSCI arbetar med en utvecklings-orienterad metod för att steg för steg ställa krav och följa upp dessa. BSCI:s uppförandekod baseras på de viktigaste internationella konventionerna som skydda arbetstagares rättigheter, i synnerhet ILO:s konventioner och rekommendationer.

REACH-godkända skinn

Alla skinn vi använder är Reach-godkända enligt EU:s "Reach-" normer. Reach säkerställer att alla ingående kemikalier ligger under stipulerade gränsvärden. Ett godkännande utfärdas för varje skinntyp som tas fram och dokumenteras skriftligt.

Skickliga modellmakare tar fram alla prover vi behöver för en ny prdoukt